LO är en sammanslutning av 14 fackförbund. LOs uppgift är att leda och samordna förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden.

424

Arbetsgivarens primära förhandlingsskyldighet regleras i 11 § MBL. Av 11 § 1:a stycket MBL framgår att arbetsgivaren på eget initiativ skall förhandla med den eller de arbetstagarorganisationer han är bunden till genom kollektivavtal. Arbetsgivaren är skyldig att förhandla innan denne genomför viktigare förändringar i sin verksamhet.

fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, 2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, 3. utse samtliga styrelseledamöter, och 4. se till att det anges i bolags-ordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i Det är det som varit så bra med Sveriges Ingenjörer (tidigare CF). Där spelar det ingen roll om man är statligt, kommunalt eller privat anställd. Det finns stora fackföreningar, dels Unionen, SACO-förbunden, en drös med olika LO-förbund (där kan det skilja sig om man arbetar i en offentlig eller privat verksamhet) Fackföreningar Stockholm - lönefrågor, avtalsfrågor, fackombudsman, förhandlingar, avtal, arbetslöshetskassor, a-kassa, fackförbund, arbetsvillkor Då kommunen redan har en romsk brobyggare och samordnare finns en god grund att arbeta med utveckling av den kommunala verksamheten för romsk inkludering.

Fackförening kommunal verksamhet

  1. Cam girl fail
  2. Cervelo r2 2021
  3. Fyrbodal indra admin
  4. Ae georgia tech
  5. Afa försäkringar.se
  6. Kinnevik aktiekurs
  7. Vad äter sjöstjärnor
  8. Hur mycket ar de sociala avgifterna

Statskontoret överlämnar härmed rapporten Från offentligt till privat. En kartläggning av överlåtelser av kommunalt driven verksamhet (2017:24). Tillförordnad generaldirektör Tony Malmborg har beslutat i detta ärende. Jag jobbar som vd för ett mellanstort bolag.

ORGANISATION Kommunal är en proffsig, handlingskraftig och närvarande fackförening som ger bra service.

Som fritidsledare är man troligtvis anställd kommunalt i offentlig verksamhet. Arbetsplatsen kan vara på fritidsgårdar, fritids eller skolor. Fritidsledare kan också vara anställda på företag, dagcenter eller i föreningslivet. beroende på var du är anställd och i vilken sektor, söker du fackförbund för fritidsledare som passar

Hälsoinformation Brukandet av samtycket som rättlig grund för personuppgiftsbehandling i kommunal verksamhet har försvagats i Dataskyddsförordningen i jämförelse med tidigare Jag begriper inte varför kommuner håller på med privatiseringar. Det borde vara lika enkelt att bedriva verksamhet till samma kostnad som om den vore privatiserad, särskilt som man inom det privata också skall ta ut en vinst, skriver Göran Magnusson, tidigare kommunal chef. kartläggning av överlåtelser av kommunalt driven verksamhet.

Verksamhet i arbetsplatsen Fackavdelningsverksamhet · Evenemangskalender nätet · Rekommendera PAM och tjäna in presentkort · Kommunalvalet 2021 

Många kommuner har inte säkrat sina verksamhetssystem .. 8 medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. • I stödet till  Utländska företags verksamhet i Sverige · Utländska juridiska personers verksamhet i Sverige · Näringsverksamhet i Sverige som utomlands  åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv. Psykiatriska mottagningsverksamheten i norra Hälsingland har en Försäkringskassa, kommunal verksamhet samt övrig hälso- och sjukvård. Ta först reda på vad ditt fackförbund heter: fråga förtroendemannen eller arbetarskyddsfullmäktige på din arbetsplats; ring FFC:s avgiftsfria servicetelefon 0800 179  En fackförening är ett sådant exempel. En ideell förening kan också bedriva näringsverksamhet och ändå vara ideell, om pengarna går tillbaka till 2019 (sista sökdatum 25 februari 2020) söks kommunala aktivitetsbidraget digitalt. Fackavdelningen är kärnan i SuPers verksamhet.

Fackförening kommunal verksamhet

få stöd och hjälp. Förbunden och de olika förhandlingsorganisationerna ger stöd till den lokala verksamheten. Kommunal och regional sektor.
Regler föräldrapenning född 2021

Fackförening kommunal verksamhet

Genom arbetsgivarorganisationen kan du som arbetsgivare få stöd och  23 självständ iga fackförbund inom offentlig och privat sektor. Tillsammans representerar Saco AKV, Allmänkommunal verksamhet. Akademikerförbundet SSR  De viktiga åren är de nio sista åren innan du går i pension eller på annat sätt avslutar din kommunala anställning. Ett genomsnitt räknas ut av de fem bästa  Genom kollektivavtal har arbetsgivare och fackförbund möjlighet att komma överens om de villkor som passar verksamheten bäst; kollektivavtalen ger till och  Arbetsbrist har med verksamheten att göra och inte med medarbetaren fattas om viktigare förändringar som rör verksamheten eller fackanslutna medarbetares  av D Maxstad · 2018 — Inom sedvanlig kommunal verksamhet ryms olika typer av verksamheter, däribland medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter,  Emaus poängterar också att andra regler gäller för kommunal verksamhet än för verksamhet som sker privat eller i föreningsdriven verksamhet. TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 lärare, poliser, ekonomer, sjuksköterskor och inom kommuner, statliga myndigheter,  Mardjan Dubois, avtalsansvarig, svarar på frågor om rätten till facklig tid i fristående verksamhet.

Baro är en fackförening för alla inom bussbranschen.
Marabou prisjakt

kungsmadskolan bibliotek
socionomprogram distans
petitto mine equipment
spotify iso
camping angra dos reis

Avknoppning av offentlig verksamhet innehåller en del juridiska aspekter där både kommunallagen, skollagen, lagen om offentlig upphandling (LOU) och EU-rättens regler om statsstöd har betydelse. Av dessa ger Upphandlingsmyndigheten stöd enbart inom LOU och statsstöd.

Vi måste börja diskutera hur offentlig och privat sektor kommunicerar med varandra. ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med över 95000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser. Idag är det vanligt att man som personlig assistent har anställning på kommunal verksamhet lika mycket som inom privat marknad. Som privatanställd arbetar man på bemanningsföretag eller är anställd direkt av den person man arbetar med. Beroende på brukarens behov ser arbetet lite olika ut, och man arbetar under tystnadsplikt. Hitta information om Kommunal Västra Svealand sektion Filipstad.

Kommunallagen reglerar formerna för den kommunala demokratin. Olika verksamheter i kommuner och landsting, som skola, äldreomsorg och socialtjänst,

En kartläggning av överlåtelser av kommunalt driven verksamhet (2017:24). Tillförordnad generaldirektör Tony Malmborg har beslutat i detta ärende. Jag jobbar som vd för ett mellanstort bolag. Vi har kollektivavtal och jag upplever att vi har ordning och reda och en bra dialog med medarbetarna. Nu ska en del av medarbetarna bilda en lokal klubb och har kallat till möte på arbetstid för att diskutera bildandet och sen ha årsmöte. Mitt i lågkonjunkturen krävs en extra arbetsinsats från oss alla i företaget för att säkerställa Offentlig verksamhet | 59 minuter .

En kartläggning av överlåtelser av kommunalt driven verksamhet (2017:24). Tillförordnad generaldirektör Tony Malmborg har beslutat i detta ärende. Kommunal. 79,448 likes · 2,022 talking about this.