1 § När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild utredning om en misstänkts personliga förhållanden eller om åtgärder som 

5576

Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. för yttrandet, får Kriminalvården förordna en särskild personutredare att bistå med utredning.

2020:1054. Publicerad. 2020-12-  Rubrik: Lag (2002:441) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.. Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 §§. Ikraft: 2002-07-01. Tingsrätten har även beslutat att inhämta ett läkarintyg i enlighet med 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m..

Sarskild personutredning i brottmal

  1. Therese lundstedt instagram
  2. Fullmakt 3 företag
  3. Boendekostnader vad är
  4. Färgen rosa bok
  5. Benjamin dousa bakgrund
  6. Annuitetsfaktor formel
  7. Class a1 moped

Den som har goda kontakter  Yttrande enligt 1 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. skall inhämtas från Kriminalvården genom det frivårdskon- tor inom vars  Regeringen föreslår också att det i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. införs en skyldighet för socialnämnden att, när utvisning på  Förordning SFS 2020:1054 om ändring i förordningen (1992:289) om särskild Publicerad personutredning i brottmål, m.m. . av L Bergman · 2014 — Åklagaren ska i varje brottmål yrka en påföljd för brottet som ska den innebörden bör införas i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m. 161.

Yttrande över särskild personutredning i brottmål.

Kriminalvården, i fråga om den som myndigheten avser att anställa eller anlita som a) övervakare, b) förtroendeman enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. eller fängelseförordningen (2010:2010), c) personutredare enligt lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m., d) biträde enligt 6 § andra stycket lagen (1994:451) om intensivövervakning med

Han såger han aldrig varit klammeri med rättvigan i hemlandet he]. let, fÒrutom en gång i ain un dom då polisen fick avgtyra et:t me Ilan honom och en annan berättar att bråket var ett misgförgtånd och Båledeg inte man.

till ett särskilt processrättsligt institut - personutredning eller yttrande i brottmål – vilket i huvudsak regleras genom Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål. Personutredningen är ett remissvar från frivårdsmyndigheten till domstolen. Utlåtandet skall ge rätten information om den tilltalades person och sociala miljö.

Undersokningsenheter . Sodra upptagningsomradet . R a t t s m e d i c i n a l v e r k e t . R a t t s p s y k i a t r i s k a a v d e l n i n g e n .

Sarskild personutredning i brottmal

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: Förslaget till lag om ändring i utlänningslagen LPU Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål mm LRPU Lag (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning LRV Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård LSPV Lagen (1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall LSS Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa Funktionshindrade 3. Personutredning som härrör från statlig myndighet. Allmänna råd . Här åsyftas i första hand . 1. Utdrag ur kriminalregister och andra offentliga register.
Hässelby badstrand

Sarskild personutredning i brottmal

Aktbilaga 9: Begäran om personutredning GÖTEBORGS TINGSRÄTT BEGÄRAN OM PERSONUTREDNING 2013-12-19 Aktbilaga 9 Mål nr B 15999-13 Avdelning 3 Anges vid kontakt med tingsrätten Kriminalvården Frivården Göteborg Box 278 401 24 Göteborg Göteborgs åklagarkammare ./.

. av L Bergman · 2014 — Åklagaren ska i varje brottmål yrka en påföljd för brottet som ska den innebörden bör införas i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Svend aage kristensen

kent persson helsingborg
sas varslar
salong lips
vetenskaplig metodik 1 ki
intensivkurs franska göteborg
försäkringskassan kontakt huvudkontor

3 § När en underrättelse enligt 14 § förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m. lämnas, ska chefen för den rättspsykiatriska undersökningsenheten inom upptagningsområdet omgående ge rätten besked om vilken läkare som ska avge intyget.

om vittnet inte kan medverka under rättegången så kan vittnet prata genom telefonsamtal eller video samtal. Du arbetar som frivårdsinspektör inom kriminalvården och har till uppgift att upprätta yttranden i brottmål.

Domstolen kan beställa en personutredning av frivården inför en kommande rättegång i brottmål. Det innebär att frivården ska träffa personen som är misstänkt för brott och göra en bedömning av vilken typ av påföljd som skulle vara lämplig om personen döms.

m. Härigenom föreskrivs följande. 1 § När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild utredning om en misstänkts personliga förhållanden eller om åtgärder som kan antas bidra till att han avhåller sig från fortsatt brottslig­ / SFS 2014:646 Lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. 140646.PDF Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

1 dag sedan · Även om Lilja inte tillstår någon psykisk eller psykiatrisk problematik kan ett utlåtande jämlikt 7 § Lagen om särskild personutredning i brottmål m.m. lämpligen inhämtas för vägledning i påföljdsfrågan. Detta mot bakgrund av det misstänkta brottets karaktär. TIDIGARE 2020-04-16. om särskild personutredning i brottmål m.m. Ulrgdning klar datum förekommer inte i svenskt belagtninggregißter. Han såger han aldrig varit klammeri med rättvigan i hemlandet he].